What Is The Lethal Dose Of Ibuprofen – Ibuprofen After Workout Bodybuilding turinabol dosage quest bars by quest nutrition – are they a good addition to your bodybuilding workouts? | bcbr
OLIKA SÄTT DRA NÄTVERKSKABEL
– KABELKANALER
– I RÖR
– ANTENNKABELRÖRET
– I VÄGGAR
– I LÄGENHET
– MELLAN VÅNINGAR
– NÄTVERKSUTTAG
– GENOM VÄGG
– UTANPÅLIGGANDE KABEL
– LAGA NÄTVERKSKABEL
– LAGA UTTAG
OLIKA SÄTT DRA NÄTVERKSKABEL

Nätverksuttag utanpåliggande är en vanlig fråga vi får. Kanske är det eftersom man köpt ett äldre hus där man inte kan eller vill bila upp väggar för att installera nätverksuttag. Oavsett syfte kan vi hjälpa dig att installera både utanpåliggande och infällda nätverksuttag i samband med att vi hjälper dig med din kabeldragning. Att ha ett fast nätverk är ett måste både som privatperson och företag om man vill få ut maximal stabilitet och hastighet i sitt nätverk. Här går vi igenom lite olika metoder som går använda för att dra nätverkskabel och vad du behöver tänka på när du ska montera nätverkskabel. Känner du att det låter krångligt så kan du anlita oss så hjälper vi dig att göra det hela.

Att ha ett trådbundet nätverk hemma är ett måste i dagens samhälle. Har din bostad en större boyta än 80 kvadratmeter så behövs oftast accesspunkter med nätverkskabel ansluten för att få ett stabilt WiFi hemma. Många använder meshnätverk i sin bostad, men resultatet blir inte bra. Du får full WiFitäckning överallt, men signalen är inte stabil och orsakar störningar när en konstant dataström behövs. Exempelvis vid TVtittande, streaming, spelande och videosamtal mm. Finns tyvärr inga bra meshnätverk, utan endast nätverk med kabelanslutna accesspunkter är att rekommendera. Prata med oss om du vill ha hjälp att dra nätverkskabel i huset eller i din lägenhet.

– KABELKANALER

När man ska montera nätverkskabel utanpåliggande, i befintliga rör eller genom golvet mm, så finns det några saker man ska tänka på när man installerar ett fast nätverk.

  1. Om du monterar nätverkskabeln utanpåliggande, gör då inte för snäva svängar då du kan skada nätverkskabeln.
  2. Om du drar nätverkskabel nära elledningar, så bör du använda skärmad nätverkskabel för att undvika störningar som kan uppkomma annars.
  3. Använda extra tunn installationskabel så den inte syns lika mycket, samt så är den lättare att arbeta med. Dessa finns att införskaffa på 300metersrullar (har samma tjocklek på koppar som vanlig nätverkskabel och klarar POE+) och är något vi alltid har i lager om du behöver vår hjälp med att dra nätverkskabel.
  4. Dra nätverkskabel genom golvet och har möjlighet, eller via takplattor som går lyfta på i taket. Dock är det oftast endast möjligt i företagslokaler och inte i hemmet.

– I RÖR

Det är vanligt att dra nätverkskabel i telerör som andå inte används, dra nätverk i telejacket är faktiskt den vanligaste metoden i dagsläget för att dra nätverkskabel, både i hemmet och på kontoret. Koppartråd för telefoni är utdaterat helt enkelt och får nu plats för datakabel istället. Fördelen är att det blir en snyggare installation och du slipper utanpåliggande nätverkskabel.

Det du ska tänka på när du dra nätverk i telejacket är att dessa oftast är seriekopplade. Exempelvis, har du 6 st telefonjack så går en kabel från det ena telefonjacket till den andra och gör det svårt att dra 6 st separata nätverkskablar via samma telerör. Då man oftast vill ha en kopplingspunkt dit alla nätverkskablar går så orsakar det lite problem, men är lätt att gå runt genom att ha flera switchar för att kunna koppla ihop hela nätverket.

– ANTENNKABELRÖRET

Att dra nätverkskabel i antennkabelröret, eller byta ut antennkabeln till nätverkskabel är en vanlig åtgärd för att kunna få ett datanät installerat i sitt hem. Dessa rör som antennkabeln går i är oftast lite större än telefonrör och det blir då lättare att dra flera nätverkskablar i samma rör. Antennkabel är många gånger seriekopplade, men lika många gånger har de en central kopplingspunkt dit alla antennkablar går (många nybyggda hus har antennkabel dragen med en central kopplingspunkt). Den gamla antennkabeln används då som draglina för att byta ut den till en nätverkskabel istället. Antennkabeln brukar sitta hård i rören, så det är viktigt att använda rätt verktyg och teknik vid bytet av antennkabel till datakabel.

Att dra nätverkskabel i ett gammalt hus sker vanligtvis på detta sätt.

– I VÄGGAR

Att dra kabel i befintlig vägg är ett mer komplicerat val, men slutresultatet blir snyggare. När man ska dra nätverkskabel i väggen och du inte har några rör att dra din nätverkskabel genom, så kan man göra på följande sätt:

Kabeln fräses in i väggen och sen installeras ett rör att dra nätverkskabeln i väggen för. Detta alternativ brukar bli kostsamt vid återställning och ommålning sen (en snickare och målare brukar behöva kopplas in). Men det blir helt klart det snyggaste alternativet om det är viktigt att det inte finns några synliga nätverkskablar.

– I LÄGENHET

När man vill dra eller dra nätverkskabel i lägenheter så brukar oftast nätverkskabeln dras utanpåliggande. Gamla antennuttag och telefonrör är oftast bortrenoverade, eller så finns de inte alls att tillgå.

Ibland använder man Comhems coaxialrör där de har sin kabel dragen, kan man ta bort den så blir det inga problem att dra nätverkskabel i lägenheten osynligt, men man måste få tillstånd att ta bort den, detta är också bara något man gör om coaxialkabeln inte används. Ibland går det dra ytterligare en nätverkskabel i Comhems coaxialrör, men många gånger är utrymmet för trångt för att få in en kabel till. Att dra nätverkskabel i lägenheter brukar oftast ske utanpåliggande eller i kabelrör, många gånger finns för få rör, eller inga alls att dra nätverkskabel i. Att dra nätverkskabel i elrör är ej att rekommendera då det kan bli störningar mot nätverkskabeln, samt i vissa fall så gäller inte din försäkring om du gör installationen på detta sätt. Om man måste dra nätverksabel i elrör så behöver den vara skärmad, helst dubbelt skärmad.

– MELLAN VÅNINGAR

Att dra nätverkskabel mellan våningar brukar oftast vara nödvändigt för att få ett fullt fungerande nätverk. Antingen så dras nätverkskabel mellan våningar genom att helt enkelt borra mellan, alternativt så dra kabel i rör eller utanpå fasaden. När kabeldragning behöver göras på avstånd över 100 meter, så dras fiber istället för att kunna göra en koppling mellan våningarna.

– NÄTVERKSUTTAG

När man monterar nätverkskabel utanpåliggande i sin bostad eller på sitt företag så vill man gärna ha ett datauttag installerat. Det blir mer praktiskt och sen snyggare att ha ett nätverksuttag installerat.

När man drar nätverkskabel utomhus utanpå bostadens ytterväggar så använder man ofta datauttag med dubbla nätverkskontakter (keystone). Detta gör man för att kunna ändra färg på kabeln som kommer in i huset igen. Många gånger är utomhuskabel svart och har man vita väggar inomhus så blir det inte så snyggt. Då installerar man ett nätverksuttag istället med dubbla nätverkskontakter (keystone) för att kunna skarva om kabeln och sen fortsätta dra en vit inomhuskabel istället. Att installera nätverksuttag blir både snyggare och ökar värdet på din bostad/fastighet

– GENOM VÄGG

Om det finns ett hål så är det bara dra nätverkskabel genom väggen på ett enkelt sätt, men så är det ju oftast inte och man behöver borra för att komma igenom väggen för att kunna dra nätverkskabel genom väggen.
Något du behöver tänka på när hål borras i väggen är att mäta efter vatten och el, så du inte skadar en ledning som sitter i väggen. D-tect 150 SV är att rekommendera när du kontrollerar väggen och innan du borrar och drar kabel genom väggen.

När du ska dra nätverkskabel genom en vägg så behöver du även använda en borrhålsdetektor för att säkerställa att hålet på utgångssidan inte hamnar på fel ställe. Det går fort att tänka fel och med en borrhålsdetektor så reducerar du den risken markant när du ska dra nätverkskabel genom väggen, genom att först borra. Vi använder och rekommenderar LASERLINER Center Scanner Plus som visar på millimetern vart utgångshålet blir. Är speciellt bra när man ska borra snett eller utifrån och in i ett hus eller företagslokal.

Att dra kabel genom väggen är att föredra, alternativet är att dra utanpåliggande nätverkskabel, eller i rör om det finns.

– UTANPÅLIGGANDE KABEL

Detta alternativ är det vanligaste valet när man vill dra nätverkskabel hemma, många gånger finns inte några telefonrör eller antennrör att dra nätverkskabel i. Om det finns rör att dra i så är de många gånger trasiga eller för trånga för att använda, eller så har de blivit borttagna vid en renovering. Vid en installation av nätverkskabel så undersöker man alltid först andra alternativ än att dra nätverkskabel utanpåliggande.

När man drar nätverkskabel utanpåliggande så skjuter man fast den med vita stift, via ett specialverktyg. Alternativet är att använda kabellister att lägga nätverkskabeln i. I nya bostäder används oftast kabellister, i äldre bostäder skjuts den oftast fast då det redan finns utanpåliggande kablar och det smälter då in bättre i hemmet.

– LAGA NÄTVERKSKABEL

Ibland stöter vi på att nätverkskablar dragits av, eller att några av de 8 koppartrådarna gått av i ett rör. Detta beror oftast på att man dragit för hårt vid installationen av nätverkskabeln i rör, eller att fel verktyg använts. Hela kabeln behöver då bytas om den ligger i ett rör, då man inte kommer åt den för att kunna laga nätverkskabeln. När kabelnätet är av categori 5e eller lägre, så brukar hela kabelnätet bytas ut när några nätverkskablar ändå ska bytas.
Om kabelläggning av nätverkskabel dragits utanpåliggande eller i kabellister, så går det skarva en nätverkskabel utan att få dataförlust. Det blir inte estetiskt snyggt, men går det gömma på något ställe så fungerar det lika och arbetet går mycket fortare. Vanligtvis ser vi trasiga nätverkskablar när kunderna gjort egna installationer och exempelvis en dörr eller en lucka har nött kabeln, eller att den böjts av. En nätverkskabel håller vanligtvis ca 20-30 år om den inte har fått yttre påverk

– LAGA UTTAG

Vanliga fel vi ofta stöter på hos våra kunder är trasiga datauttag, eller felaktigt installerade datauttag i fasta nätverk. Detta beror vanligtvis på okunskap hos den som installerat nätverksuttaget, samt att korrekt mätutrustning inte använts. Att göra om kabeldragningen av en nätverkskabel är oftast inte nödvändigt, utan man lagar istället kabeln som ansluts till nätverksuttaget, eller själva nätverksuttaget. Att kontaktering skett för A-standard i kabelnätet är det vanligaste felet vi stöter på, i Sverige använder vi B-standard och har en blandning gjorts när kabelläggningen gjordes så kommer det bli dataförluster, eller att nätverksuttaget inte alls fungerar. Nätverksuttag har antingen en fristående eller inbyggd keystone där kontakteringen av de 8 koppartrådarna sker. Ibland är keystonen trasig och då behöver antingen bara keystonen bytas, eller så byts hela det trasiga nätverksuttaget, detta beroende på modell av nätverksuttaget.